PROMOCJA PROJEKTU

Projekt obejmuje adaptację części istniejącego obiektu Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” w Ustroniu
do pełnienie funkcji przedszkolnych, adaptację placu zabaw, zakup urządzeń gastronomicznych (doposażenie przedszkolnej kuchni) oraz ulepszenie warunków funkcjonowania przedszkola poprzez doposażenie sal przedszkolnych. Dla zwiększenia upowszechnienia edukacji przedszkolnej istnieje konieczność adaptowania istniejących pomieszczeń przyziemia budynku
na salkę do ćwiczeń, pomieszczeń na parterze na sale zabaw, gdzie prowadzone będą zajęcia dydaktyczne
i terapeutyczne i na piętrze budynku na gabinet ćwiczeń. 
Dzięki temu możliwe będzie utworzenie sprofilowanych grup
dla dzieci 3 i 4-letnich (terapeutyczna i sportowa), a w ofercie przedszkola znajdzie się  dodatkowe zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, rehabilitacyjne, terapeutyczne i sportowe).
W obiekcie zastosowane zostaną 4 dodatkowe udogodnienia
dla osób niepełnosprawnych, w tym możliwość poruszania  się
na wózku inwalidzkim.

Wartość projektu: 640 792,01 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 505 815,95 zł