WARUNKI UBEZPIECZENIA

INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA MOŻNA POBRAĆ KLIKAJĄC NA ODPOWIEDNIO OPISANĄ IKONĘ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

OFERTA UBEZPIECZENIA

INFORMACJA O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Szanowni Rodzice !

W trosce o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu, prosimy o przyprowadzane dzieci zdrowych !

 

W związku z powyższym, aby nie narażać dzieci zdrowych na kontakt

z chorymi rówieśnikami prosimy, aby po chorobie dziecka przedłożyć wychowawcy zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

 

Ponadto informujemy, że personel przedszkola nie może dzieciom podawać leków ani udzielać specjalistycznej pomocy medycznej

(za wyjątkiem pierwszej pomocy).