6:30 – 9:00   początek dnia w przedszkolu, powitanie dzieci, zabawy
                   swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy
                   indywidualne i grupowe,
                   praca  kompensacyjno - stymulująca rozwój dzieci,
                   zabawy rozwijające   zainteresowania;


8:30 – 9:00    ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem;

 

9:00 – 9:45     śniadanie, czynności higieniczno-porządkowe;

 

9:45 – 11:45    zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu
                     o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne,
                     zajęcia dodatkowe,  język angielski, zabawy ruchowe
                     w salach oraz  w ogrodzie  przedszkolnym,
                     zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci.
                     Zabawy  swobodne i zorganizowane.
                     
Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,
                     spacery, wycieczki;

 

11:45 – 12:30  obiad, czynności higieniczno-porządkowe;

 

12:30 – 12:45  zabiegi higieniczne, mycie zębów;

 

12:45 – 14:15  odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę (w naszym
                    przedszkolu nie ma obowiązkowego, tradycyjnego
                    leżakowania, we wszystkich grupach wiekowych dzieci
                    korzystają z sjesty poobiedniej słuchając muzyki, bajek
                    i opowiadań. Dzieci, które mają taką potrzebę
                    - wybierają drzemkę);

 

14:15 – 14:30  czynności porządkowe, mycie rąk;

 

14:30 – 15:00  podwieczorek;

 

15:00 – 16:30  kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry
                     dydaktyczne,  zabawy doskonalące i rozwijające
                     kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności,
                     zabawy w kącikach zainteresowań, rysowanie,
                     majsterkowanie, zabawy i gry językowe,
                     prace porządkowe w sali, kontakty indywidualne
                     z rodzicami.

Formularz zgłoszenia online

Zgłoszenia dziecka do naszego przedszkola dokonujemy online korzystając z formularza dostępnego po kliknięciu na ten przycisk 

PLAN DNIA

Szanowni Państwo !

Prosimy o zapoznanie się z organizacją
roku szkolnego 2020/2021

Witamy w Przedszkolu Niepublicznym
Stumilowy Las w Wiśle

ul. Jawornik 58, 43-460 Wisła