Dzieci

5-6 letnie

Dzieci

3-4 letnie

Wszystko, co najważniejsze dla życia, zdarza się w pierwszych sześciu latach

G. Vico

PORADY DLA RODZICÓW

Kochana Mamo i Tato, kocham Was bardzo. Pamiętajcie jednak, że potrzebuję:

 • aprobaty wyrażonej przez słowa i gesty czułości,

 • szacunku, akceptacji i pochwały za wysiłek,

 • akceptacji, gdy czasami popełniam błędy (potrzebuję Waszej otuchy),

 • bezwarunkowej obecności, kiedy jest mi źle,

 • wspólnej z Wami zabawy,

 • obserwowania innych ludzi (bardzo to lubię),

 • czasu na udzielenie odpowiedzi na pytania, które mi zadajecie,

 • Waszego spokojnego głosu podczas rozmowy (krzyk mnie bardzo stresuje),

 • bezpośredniego zainteresowania i aktywnego słuchania,

 

Dlatego…

 • podarujcie mi trochę czasu – może chociaż wieczorem; niech to będzie NASZA WSPÓLNA, WAŻNA CHWILA I WYJATKOWA BLISKOŚĆ,

 • słuchajcie, co chce Wam powiedzieć, (choć nie zawsze potrafię, nie kończcie za mnie zdań – chcę to zrobić sam, choć to długo trwa),

 • nie bombardujcie mnie pytaniami; dużo pytań w krótkim czasie mnie stresuje
  i samo czuję się mniej ważne, niż to, co chcecie o mnie wiedzieć. Pytania: Co jadłeś..? Z kim się bawiłeś…? Jak było...? - zapytajcie o to później

 • nie wyręczajcie mnie, kiedy chce samodzielnie się ubrać, posprzątać zabawki czy opowiedzieć zabawną historyjkę

    JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM - CHCE TO ZROBIĆ SAM

 • nie podnoście na mnie głosu, gdy cos robię źle, ale wytłumaczcie i pomóżcie mi zrozumieć.

 

Drogi Rodzicu,

początki przygody Twojego Dziecka z przedszkolem mogły być trudne, nie tylko dla niego, ale i dla Ciebie.

   Rozłąka z dzieckiem, obserwowanie jego niepokoju w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu, sprawiały, że i Ty przeżywałeś stres.  Choć mamy to już za sobą, powinieneś jednak pamiętać, że:

Najważniejsze Twoje zadanie to zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dziecka, czyli

 

POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA, PRZYNALEŻNOŚCI

I DOBREGO KONTAKTU Z INNYMI OSOBAMI.

 

    Wspomaganie rozwoju indywidualnego możliwe jest na wiele sposobów. Ty najlepiej wiesz jak to robić.
jednak, w nowych sytuacjach warto zaufać doświadczonym opiekunom - wychowawcom – nauczycielom.  Służą oni radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów z adaptacją, a także w codziennych sytuacjach, kiedy z niezwykłą odpowiedzialnością i troską dbają o wszechstronny rozwój Twojego Dziecka.

Na etapie wczesnego dzieciństwa, kiedy dziecko ma zaledwie 3 lata, a także u dzieci starszych, które
nie chodziły wcześniej do przedszkola, warto zadbać o stworzenie dziecku dużego komfortu w
zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa.  To poczucie rozwija się w warunkach miłości i pełnej akceptacji. Jestem pewna, że Twoje dziecko właśnie takie wspaniałe warunki ma. 
Ale ważne jest coś jeszcze…

 

KAŻDEGO DNIA POZWALAJ DZIECKU NA ROZWÓJ SAMODZIELNOŚCI !
 

Poczucie i świadomość, że: JESTEM JUŻ TAKI SAMODZIELNY pozwala dziecku doświadczyć pierwszej niezależności, przekonać się o swojej wartości, umiejętnościach i rozwijać motywację do podejmowania działań wspólnych z innymi dziećmi.
Wzrost samodzielności to dla dziecka prawdziwy SUKCES. 

A zatem:

 • zadbaj, by Twoje dziecko czuło się skuteczne w nowych zadaniach, zabawach i nauce nowych
  umiejętności,

 • zadbaj, by dzień rozpoczynał się bez nadmiernego pośpiechu,

 • zadbaj, byś zawsze dotrzymywał słowa i podnosił tym samym poziom odczuwanego bezpieczeństwa przez dziecko,

 • pozwalaj dziecku na zaspokajanie ciekawości - wszystko, co nowe rozwija ciekawość,

 • spraw, by potrzeba ciekawości Twojego dziecka nie była skrępowana brakiem samodzielności
  i związanym z nim stresem,

 • pomagaj Jemu odkrywać swoją Osobowość Przedszkolaka.

 

Będzie to łatwiejsze, gdy rozpoczynając swoją PRZEDSZKOLNĄ PRZYGODĘ z łatwością opanuje następujące czynności samoobsługowe takie, jak:

 • samodzielne jedzenie łyżką,

 • mycie rąk,

 • samodzielne korzystanie z toalety,

 • zdejmowanie i ubieranie podstawowych części garderoby,

 • rozpoznawanie swoich rzeczy,

 • czyszczenie nosa,

 • świadomość siebie i identyfikowanie się z imieniem i nazwiskiem.

 

    Przeciętny rozwój dziecka umożliwia w pełni opanowanie tych umiejętności. Jednak przedszkolaki różnią się pod względem dojrzałości. Na ten poziom wpływa sposób wychowania w rodzinie. Każda nowa, dotąd nie doświadczona sytuacja może być odbierana na dwa sposoby: - jako wyzwanie lub - jako zagrożenie.

Jeśli Twoje dziecko reaguje czasami:

 • płaczem - w ten sposób odreagowuje trudne emocje,

 • agresją - nie wie jak sobie poradzić w kontakcie z innymi dziećmi (może uważa, że są od niego lepsze),   

 • wycofywaniem się - emocje nie znajdują swojego ujścia, dziecko jest smutne, nie wierzy w siebie,

 • pozorną akceptacją - dziecko w przedszkolu nie sprawia  kłopotów, jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń, za to w domu staje się nie do opanowania,

 • zaburzeniami funkcjonowania organizmu - występują np. wymioty, bóle brzucha, biegunka, zaburzenia snu, moczenie nocne, a nawet jąkanie,

porozmawiaj z opiekunami w przedszkolu - czekamy na Ciebie, by wspólnie usunąć powody złego samopoczucia Twojego Dziecka.

 

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE Z WYCHOWAWCĄ, LOGOPEDĄ, PSYCHOLOGIEM. JESTEŚMY TU DLA CIEBIE I TWOJEGO DZIECKA. ZALEŻY NAM, BY CZUŁO SIĘ U NAS JAK W DOMU.

 

Drogi Rodzicu, Twoje Dziecko przeżywa ważny okres w życiu.
Zdaniem psychologów
DZIECIŃSTWO to najważniejszy ze wszystkich okres rozwoju.

 

Dlaczego ? 

 

Ponieważ w okresie dzieciństwa w najbardziej naturalny i dynamiczny sposób  widoczny jest związek między aktywnością ruchową a rozwojem poznawczym, między  poznawaniem i uczeniem się a przeżywanymi emocjami.   Przedszkolak to niezwykle aktywne dziecko, ciekawe świata i jego małych  tajemnic, penetruje każdy jego dostępny zakątek. Aktywność tę odczuwamy w domu, przedszkolu i każdym miejscu, w którym dziecko dobrze się czuje. Aktywność ruchowa, połączona z formami komunikacji językowej stwarza korzystne warunki do poznawania, rozumienia i interpretowania wszystkiego, co dziecko interesuje. To, co poznaje i czego się uczy dzieje się przez zabawę. To kolejny ważny powód, by uczęszczać do przedszkola. Jest to najlepszy sposób uczenia się. Odgrywając przedszkolne role, dziecko  identyfikuje się z nimi, empatycznie je rozumie i przejmuje za nie odpowiedzialność – uczy się jej.

 

Każdego rodzaju aktywność Twojego Dziecka jest okazją do odczuwania radości, doświadczania siebie, poznawania, odkrywania, przeżywania – wszystkie te zachowania są doskonałą okazją do tworzenia coraz lepszych warunków uczenia się i dojrzewania.
Podstawowe zadanie, jakie ma do spełniania przedszkole to TWORZENIE DZIECIOM
PRZESTRZENI DO PODEJMOWANIA AKTYWNOŚCI.
Aktywność ta dostarcza satysfakcji, świadomości własnych działań i sukcesów.


Im więcej u dziecka codziennych małych, ale realnych sukcesów, tym więcej samoakceptacji
i chęci zdobywania kolejnych doświadczeń.

 

Najważniejsze osiągnięcia dziecka w wieku przedszkolnym to:

 • samodzielność podejmowania różnych działań – poznawania, odkrywania siebie, świata
  i innych ludzi,

 • silna potrzeba odczuwania siebie i swojej niepowtarzalności,

 • potrzeba atrakcyjności, identyfikowania się z własnym działaniem,

 • potrzeba przeżyć emocjonalnych i ich kanalizacji w kontakcie z dziećmi.

Zadbaj, by w tych obszarach Twoje Dziecko odnosiło wiele sukcesów !

Podkreślaj Jego skuteczność i zaradność, ponieważ w ten sposób dostarczasz Jemu poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego i podnosisz Jego samoocenę.

Zajęcia w przedszkolu też służą osiąganiu tych celów.
Forma i poziom zajęć dostosowane są do indywidualnych możliwości i aktualnych umiejętności dziecka.
Najważniejsze cele edukacji na tym etapie realizowane są przez:

  • ZABAWĘ – spontaniczną lub ukierunkowaną na rozwój sprawności i umiejętności,
   NAUKĘ – wpajanie i rozwijanie rozumienia zasad i norm społecznych obowiązujących
   grupie, zasad wspólnych zabaw, podejmowania decyzji oraz współdziałania,

   PRACĘ – rozumianą jako zakres obowiązków przedszkolaka.

Te trzy cele - zabawa, nauka i praca - służą także kształtowaniu i podnoszeniu poziomu samodzielności dziecka, czyli umiejętności poradzenia sobie w różnych nowych sytuacjach.

 

W okresie 5-6 r. życia zarówno nauka, jak i praca dziecka w przedszkolu stają się ważniejsze niż sama zabawa. Dziecko uczy się akceptowania ważnych zasad i norm współdziałania, a także wywiązywania się z obowiązków poprzez formy zabawowe, bo łatwiej je przyjmuje, akceptuje i stosuje.

 

PROSIMY WYBRAĆ GRUPĘ WIEKOWĄ SWOJEGO DZIECKA